Úvodní stránka » studio BUBEC » Zažít město jinak

Program ZMJ 17. září 2022 – 15:00 až 21:00 hod


17. září 15.00-18.00 h - Výtvarná dílna STOPA (kresba a psaní křídovými barvami), od 3 let až po dospělé
Každý den se stáváme součástí veřejného prostoru bez uvědomění našeho zapojení do jeho chodu.
Proplouváme těmito místy s hlavou plnou vlastních myšlenek. Kolik bytostí takto projde například přes železniční přechod, nebo je součástí veřejného prostoru pouze tak, že čeká na zpožděný vlak, nebo se jen prochází po perónu? Staňte se součástí experimentální dílny STOPA, kde na tyto otázky budeme hledat odpovědi a kreativním způsobem sdílet s ostatními své zážitky, dojmy a poznatky. Vzájemně se inspirujte, čtěte a pozorujte úkazy a zkoumejte stopy zanechané předchozími
obyvateli/cestujícími/návštěvníky…
rezervace na emailu: josefina@bubec.cz

Pick'n'Mix – výstava děl, která vznikla v rámci rezidenčního programu Studia Bubec.
Vernisáž a komentovaná prohlídka v 18:00 h

I. Lenka Štěpánková (1990)
V současnosti studuje v doktorském programu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Volného umění III Michala Pěchoučka a Dominika Gajarského. Stručná charakteristika doktorskéhoprojektu je potřeba hlouběji studovat historické souvislosti, nálady a problematická témata, která definovala zastoupení žen s národní ideologií v konkrétních prostředích.
Mimo aktivní umělecké činnosti, se soustřeďuje na propagaci umění avytváření video portrétů o současných umělcích působících v ČR. Tétočinnosti se věnuje už přes tři roky, což vyplývá z jejího dlouhodobého zájmu o zprostředkování umění a kultury mezi širší veřejnost. Pro uměleckou rezidenci v Bubci se rozhodla vytvořit sérii malovaných podobizen pozvaných hostek, které takto mají možnost poznat a konfrontovat se s prostředím sochařského studia Bubec. V této živé interakci vzniká dialog mezi malířkou a hostkou - modelkou. Autorka tím navazuje na sérii obrazů malířek před jejich dílem, které tak představilo nejen maliřku, ale právě i její dílo. Dlouhodobě se skrzem podobiznu zajímá nejen o zobrazení podoby člověka, ale o jeho vnímání světa a budování vztahů mezi lidmi, kteří v současné době dávají před živou interakcí přednost virtuálnímu světu.

II.  Oksana Samoylenko
V rámci výzvy "Kultura pro Ukrajinu" jsme ve Studiu Bubec poskytli dočasné zázemí ukrajinským uprchlíkům a umělcům, kteří byli nuceni opustit své domovy. Po náročné cestě z válečné zóny se ve Studiu Bubec zastavila ukrajinská malířka Oksana Samoylenko a vytvořila zde sérii kreseb "Na cestě". V té zachycuje svou cestu z Kyjeva ve formě deníkového záznamu. Zdánlivě jednoduchou formou tak citlivě zachycuje atmosféru dní válečného konfliktu a odchod ze svého domova.

Oksana pochází z Kyeva, kde založila soukromou výtvarnou školu, jež se zaměřuje především na výuku kresby, malby a přípravu na talentové zkoušky. Ve své tvorbě se zaměřuje převážně na krajinomalbu, realistickou malbu a kresbu. Po zastávce ve Studiu Bubec pokračovala dále do Západní Evropy, odkud by se ráda brzy vrátila domů.

III. Dominika Vyskočilová
Dominika studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malba II pod vedením Vladimíra Skrepla a Milana Mikuláštíka. Aktuálně je na stáži v ateliéru Malba III pod vedením Josefa Bolfa, Jakuba Hoška a Nik Timkové. Ve své tvorbě se zaměřuje především na figurální malbu, ve které zpracovává témata jako je manipulace, vliv kýče a estetiky subkultur na přenos sdělení a vnímání diváka. Výrazné místo v autorčině tvorbě zaujímá také práce s kontrastem reality a fikce, odcizením a
ztrátou autenticity sdílení zapříčiněné vlivem sociálních sítí. V rámci rezidence ve Studiu Bubec chce experimentovat s prostorovou tvorbou a tématikou zkresleného úhlu pohledu zapříčiněné vizuální a informačnípřehlceností veřejného prostoru.

18:30 h - Televize Estráda
https://televizeestrada.cz/

Honza Hrnčíř hraje game“ - divadelní představení

Youtuber Honza Hrnčíř tráví veškerý svůj volný čas hraním počítačových her. Ty mu dosud vždy poskytovaly dostatečnou akci a vzrušení. Starší kamarád Crash mu však jednoho dne ukáže video o graffiti, které v Honzíkovi probudí zájem o sprejování a chuť po nenahraditelném adrenalinu z reálného nebezpečí. Honzík se domluví s kamarádem Bobem na podniknutí sprejerské akce. Do party se k nim přidá Honzíkůvspolužák, mamánek Míša.


20.00 h - “Světla na cestě” - Interaktivní happening s minimem prostředků pro děti i dospělé.

Nebude třeba žádného materiálu, abyste vytvořili světelné obrazce. Inspirací nám budou barevná signalizační světla semaforů, kterým dáme zcela nový umělecký, význam. Světelná instalace s možností ji libovolně pozměňovat v originální obrazce na projekční ploše bude pro veřejnost zpřístupněna formou tvůrčí dílny s živým hudebním doprovodem, který bude reagovat na vaše světelné experimenty.


Po celý den bude k dispozici nově otevřený skate park Řeporyje.
https://www.facebook.com/events/459663769340435/

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

Jitka a Květa Válovy