Úvodní stránka » Creative Bubec » Páteční výtvarný atelier pro děti (7- 18 let)

Páteční ateliér pro děti (7-18 let)

Během semestru si vyzkoušíme různé malířské styly na vlastní kůži. Inspirací nám budou dějiny umění, ve kterých zabrouzdáme do různých časových úseků a to sice od pravěku až po současnost. Budeme experimentovat s barvami, ale také si vyzkoušíme kresbu úhlem, tužkou, tuší a jinými prostředky. Cílem kurzu není jen naučit se pravidla kresby či malby, ale hlavně rozvíjet svojí vlastní fantazii.

Za kolik: jednorázové zaplacení celého kurzu: děti 2400 Kč (126 Kč za lekci). Cena jedné lekce 200 Kč.

V ceně je výtvarný materiál pro jednu osobu na celou dobu kurzu.

Kdy: 14:00 do 15:30. Kurz probíhá každý pátek a začíná 14. září, celkem 19. lekcí

Pro koho: pro věkovou skupinu 7- 15 let.

S kým: Kurz povede malířka MgA. Kristýna Šraierová

Kde: malý ateliér ve studiu BUBEC. Tělovýchovná 748, Praha 5- Řeporyje

Co s sebou? V ceně je materiál, ale donéste si oblečení na výtvarnou a tedy někdy i špinavou práci!

Jak se přihlásit? Pro více informací a přihlášení do kurzů kontaktujte Kristinu Němcovou: kristina@bubec.cz, tel. číslo: 605276243.

 

Info o Kristýně:

Jsem čerstvá absolventka ateliéru malby na Fakultě umění a designu v Plzni. Poslední tři roky během magisterského studia jsem se věnovala učení výtvarných kurzů dětí ale i dospělých. Ráda předávám své zkušenosti žákům a rozšiřuji jejich obzory ohledně malby či kresby. Kromě nových technik hodiny propojuji s dějinami umění a vysvětlováním pojmů z oboru. Věnovala jsem se taktéž galerijní animaci, kdy umění je zprostředkováno prostřednictvím zážitku, tvořivé činnosti a diskuse. Baví mě rozvíjet myšlení

studentů ohledně umění, podporovat je v utváření názorů a interpretací a to i v jejich vlastních dílech. . Působila jsem také v projektu Kreativní partnerství Praha na Základní škole Eden, kde jsme se snažili zbourat hranice klasického frontálního učení a podávali tak látku češtiny, dějepisu aj. pomocí výtvarného umění. Baví mě nejenom látku předávat žákům, ale také od nich přijímat a učit se od nich. Naplňuje mě učení a inspiruje i v mé

vlastní tvorbě. Hlavním a nejbližším tématem v mé tvorbě je člověk. Vedle lidské

skořápky se věnuji i její neoddělitelné části - duši a jejím emocím. V obrazech kladu důraz na práci s barvou a světlem. Prostřednictvím malby hledám formu, kterou bych mohla vyjádřit pocity, názory či myšlenky své či jiných lidí.

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

Jitka a Květa Válovy