Úvodní stránka » o nás » o nás

studio BUBEC

Studio Bubec je provozováno Obecně prospěšnou společností Bubec, založenou jako občanské sdružení 7. 3. 2000. Řeporyje jsou stará vesnička založená v 11 století, nacházející se na jihozápadním okraji Prahy, v těsném sousedství Prokopského údolí.

Studio je provozováno v bývalé skladové hale o rozloze 1200 m2 postavené na pozemku 3000 m2. Halu pronajímáme od Čestmira Šusky, skrz Nadaci Suška-Shameti. Je vybavena kanceláří, dílnou, šatnou, sprchou a WC. Od roku 2000 působí nejen jako sochařské studio, ale i jako kulturní centrum s využitím pro rezidenční pobyty umělců, pořádá výstavy, dílny pro děti a umělecká výrobná. V roce 2014 jsme vytvořili studii rozvoje oblasti v okolí studia BUBEC a její revitalizaci v sochařský interaktiní park a pod názvem VIZE 10 000 m2 kreativity ji realizujeme ve 4. fázích.

Mezinárodní umělecké rezidenční pobyty aktuálně nabízí místo pro 10 rezidentů v samostatných ateliérech a v otevřeném prostoru studia po celý rok, 24h denně. O výběru umělců k rezidenčním pobytům rozhoduje Umělecká rada studia, rezidenti jsou v kontaktu s předními českými umělci, mohou mezi sebou sdílet své zkušenosti a na konci pobytu představit vytvořená díla.

Umění ve veřejném prostoru je významné téma, kterým se od svého vzniku studio BUBEC zabývá, ať již krátkodobým nebo dlouhodobým umisťováním děl do veřejného prostoru či přednáškami.

Art Safari – festival současného umění autorů z České republiky i ze zahraničí. Etablovaní vizuální umělci vystavují po boku mladých a začínajících autorů. Součástí doprovodných programů jsou také workshopy, hudební a divadelní vystoupení.

Galerie BUBEC - zahájila činnost v roce 2016 jako samostatná dramaturgická skupina vedle rezidenčního programu, baby BUBCE a zahrady BUBCE - je zároveň komunikačním prostorem ve studiu BUBEC.

Creative BUBEC - workshopy, výtvarné kurzy a příměstské tábory - pořádáme tvořivé dílny pro děti i dospělé přímo ve studiu BUBEC a také v nově zrekonstruovaných prostorách na Řeporyjském náměstí.

zahrada BUBEC - v roce 2016 vznikl samostatný program s nabídkou využití pro širší společnost.

divadelní studio BUBEC - založené v roce 2005 pod vedením Arjany Shameti a Renáty Kubišové se zaměřuje
především na loutkové divadlo pro nejmenší diváky v nemocnicích či v dětských domovech.

Revitalizační projekty v současnosti např. zahrada BUBEC, projekt sochařské zahrady a kreativního hřiště s budovou studia pro práci s dětmi v blízkosti studia BUBEC.

BUBEC, o.p.s.

Občanské sdružení Bubec se na Valné hromadě, konané 30.10.2013, transformovalo na obecně prospěšnou společnost. Důvodem byla změna zákonů o sdružování občanů. Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1325 ze dne 28.12.2013.

Sídlo společnosti: Radouňova 366/1, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Stanovy Bubec, o.p.s. (PDF 500 KB)

Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015 (PDF 2,8 MB)

Výroční zpráva 2014 (CZ & ENG)

Přehled činnosti:

v roce 2014 (PDF 4 MB)

v roce 2013 (PDF 39,5 KB)

v roce 2012 (PDF 28,5 KB)

v roce 2011 (pouze hospodaření)

Archiv / starý web: 

www.bubec.cz on Dipity.

 

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

Jitka a Květa Válovy