Úvodní stránka » studio BUBEC » Festival m3/Umění v prostoru 2020

Kurátoři v letošním roce pro Festival a jeho téma - Vrstvy historie zvolili sídliště Vlasta v Praze -Vršovicích (a jeho širší okolí). To v sobě z pohledu festivalu spojuje několik kvalit. Jde o dobře dostupný, architektonicky kvalitní a svým vymezením velmi kompaktní prostor se zajímavou historií. Vzniklo na počátku normalizace pro vojáky z povolání, přesídlené z Milovic, kam byla po okupaci 1968 dislokována sovětská armáda. Není proto náhodou, že výzdobu uměleckými díly zajišťovalo Armádní výtvarné studio, konkrétně jeho dva čelní reprezentanti Vendelín Zdrůbecký (figurální plastika) a Radomír Kolář (mozaiky); studio zde údajně dokonce mělo své sídlo.
Sídliště se nachází na rozhraní několika různorodých historických celků, do nichž může festival expandovat, ať už jsou to Vršovice jako historická prvorepubliková residenční čtvrť, průmyslový komplex Kooh-i-noor s bohatou kulturní tradicí, spojenou především se jmény Waldes a Kupka, kulturní dům Eden v těsném sousedství, pocházející opět z období normalizace a dnes zavřený, nebo nedaleké obchodní centrum Eden z nedávné doby, zaměnitelné s mnoha jinými a samozřejmě zcela bez veřejného umění.

Koncepce kurátorů tentokrát spočívá nejen v tom, že zde jako v předchozích letech představí 14 uměleckých děl od českých i zahraničních autorů, která budou reagovat a komunikovat vůči okolnímu prostředí, ale přitom také záměrně preferují sochařské práce, které by teoreticky mohly zůstat na místě i po festivalu. Festival se tak hlásí jak k specifickému prostředí, v němž se koná, s jeho tradicí umělecké výzdoby, tak i k aktuálnímu programu osazování uměleckých děl ve veřejném prostoru hlavního města Prahy.

Další novum konceptu spočívá v tom, že by festival chtěl vedle prací nových upozornit i na starší vrstvu výzdoby, které na sídlišti již existuje, ať už v katalogu výstavy, kde jim bude věnována příslušná část, v mapce, která bude sloužit jako průvodce výstavou, nebo formou komentovaných prohlídek. S tím souvisí i další záměr: našim cílem je návštěvníkům zprostředkovat také informace o zajímavé historii lokality.

Co se konkrétního výběru umělců týče, chceme, aby výstava představila práci umělců různých generací, přístupů a zemí.

Vystavující umělci:

Martin Zet, Miloš Cvach, Pawel Althamer, Barbora Fasterová & Johana Pošová, Johannes Makolies, Petr Dub, Anna Hulačová, Philip Topolovac, Václav Fiala, Hugo Demartini, Markéta Othová, Vojtěch Rada, Nela Keroušová.

Vernisáž a zahajovací dny s m3

Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční 16. června v 18 hodin v CAMPu - Centru architektury a městského plánování představením prezentujících umělců a jejich děl a 17.června v 17 hodin v Praze 10 na sídlišti Vlasta, před Kulturním domem Eden Kazašská 1425/8, 101 00 Praha 10 - Vršovice, součástí vernisáže bude v 17:30 Komentovaná prohlídka s kurátory a v 19 hodin zahraje DJ Aid Kid

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

Čestmír Suška