Úvodní stránka » studio BUBEC » Dialogy s historií - Projektil architekti

V úterý 21. června 2016 od 19:00 hodin v rámci projektu Dialogy s historií představí studio Projektil architekti s Adamem Halířem a Petrem Leškem dvě veřejné stavby z obcí na hranicích Prahy: úpravu centra Slivence a základní školu v Líbeznicích. Obě dokazují, že je chytré vsadit na kvalitní projekty, které se pak mohou realizovat postupně a flexibilně dle omezených financí obce. Důležitá je celková a promyšlená vize.

Projekt Dialogy s historií je pásmem přednášek určených široké veřejnosti a všem potenciálním stavebníkům: soukromým investorům, zástupcům obecní či městské samosprávy, developerům. Je to především sdělení architekta, jednotlivce nebo studia, směrem ke společnosti.


Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy mezi objekty. Na rozdíl od společnosti, kde dochází k pohybu lidí a k proměnlivosti složení lidí, kteří spolu sdílí společný prostor, objekty své místo nezmění a zůstávají, jsou stavěny na minimálně sto let a déle a prostory, které jsou jimi definovány – vnitřní i vnější, ovlivňují vědomé i podvědomé chování a myšlení příštích generací.


Domy a objekty mohou propojovat prostory, vytvářet příjemné laskavé prostředí pro pobyt, mohou ale také vytvářet bariery a místa, kde se člověk netouží zdržovat. Proto každá intervence, zásah do stávajících podmínek by měl být citlivý, navržený odpovědně s ohledem na vazby a vztahy, které mění. Věřím, že to nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl by být veden dialog s historií s vědomím, že jde o odkaz do budoucnosti.


Na každou přednášku jsou pozváni hosté z řad činných architektů, teoretiků a popularizátorů architektury, kteří představí architekturu ze svého úhlu pohledu. Publikum se tak seznámí s tím, co je obsah práce architekta, co od něho chtít. Bez dobrého zadání není dobré řešení. A architekt je bez poučeného investora rovněž bezmocný.


Na účast v projektu přijali pozvání mladí architekti i známé osobnosti, jako například Adam Gebrian, Eva Jiřičná, Projektil architekti, Jiří Poláček, Michal Fišer a další. Přednášky v současné době probíhají v Klatovech, v Karlových Varech, v Prachaticích, probíhaly v Brně a v budoucnu se postupně přesunou i na další místa České republiky.

https://www.facebook.com/events/482683395273830/

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

Jitka a Květa Válovy