Úvodní stránka » studio BUBEC » Dialogy s historií - besedy s architekty

DIALOGY S HISTORIÍ

24.5. ateliér M1 - s architektem Janem Hájkem

21.6. Projektil architekti

v hotelu U České koruny, Nad náměstím 105, Praha 5 – Řeporyje, od 19h

Projekt Dialogů s historií je pásmem přednášek určených široké veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům: ať soukromým, nebo zástupcům obecní či městské samosprávy, developerům. Je to především sdělení architekta – nejen jako jednotlivce nebo jednoho studia, ale informací od architektů jako celku směrem ke společnosti.

Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že: tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy mezi objekty. Na rozdíl od společnosti, kde dochází k pohybu lidí a k proměnlivosti složení lidí, kteří spolu sdílí společný prostor, objekty své místo nezmění a zůstávají, jsou stavěny na minimálně sto let a déle a prostory, které jsou jimi definovány - vnitřní i vnější, ovlivňují vědomé i podvědomé chování a myšlení příštích generací.

Domy a objekty mohou propojovat prostory, vytvářet příjemné, laskavé prostředí pro pobyt a mohou také vytvářet bariery a místa, kde se člověk netouží zdržovat. Proto každá intervence, zásah do stávajících podmínek by měl být citlivý, navržený odpovědně s ohledem na vazby a vztahy, které mění. Věřím, že to nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl by být veden dialog s historií s vědomím, že to je odkaz do budoucnosti.

Na každou přednášku je pozván host - činný architekt, teoretik, popularizátor architektury - a představí stavění ze svého úhlu pohledu. Publikum se tak seznámí s tím, co je obsah práce architekta, co od něho chtít a cílem je, aby bylo samo poučeno, protože bez dobrého zadání není dobré řešení. A architekt bez poučeného investora je bezmocný.

Na účasti v projektu přijali pozvání mladí architekti i známé osobnosti, např.: Adam Gebrian, prof. Rostislav Švácha, Eva Jiřičná, Projektil architekti, Jiří Poláček, Michal Fišer a další…. Přednášky v současné době probíhají v Klatovech, v Karlových Varech, v Prachaticích, probíhaly v Brně a v budoucnu se postupně přesunou i na další místa České republiky.

Ing.arch.Michaela Zucconi – autor projektu

"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."

V Praze 27.11.2015 Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Facebook

24.5. ateliér M1 - s architektem Janem Hájkem

Líbeznice - architekti z atelieru M1 pomáhají obecní radnici v obrodě osmdesát let destruovaného příměstského satelitu. Města jsou obrazem jejich obyvatel a obyvatelům Líbeznic není lhostejné v jaké kvalitě prožijí své životy. V zápase s osudem Líbezničtí učinili první krok a vzdor době nadřadili konkurenční nevraživosti atmosféru dělné spolupráce, individuálním zájmům zájem veřejný. Po sedmi letech se ideje stávají realitou, skici skutečností a všednost je protkávána poetickými momenty…

21.6. Projektil architekti - s Adamem Halířem a Petrem Leškem

Projektil architekti představí dvě veřejné stavby z obcí na hranicích Prahy. Úpravu centra Slivence a základní školu v Líbeznicích. Obě dokazují, že je chytré vsadit na kvalitní projekty, které se pak mohou realizovat postupně a flexibilně dle omezených financí obce. Důležitá je celková a promyšlená vize.


 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

Čestmír Suška