Úvodní stránka » studio BUBEC » Dialogy s historií: Architekt Sborwitz a jeho revitalizace obcí

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Dialogy s historií, tentokrát se starosty obcí Bukovany a Velké Bystřice u Olomouce. Setkání se koná 23. listopadu v 19:00 ve studiu BUBEC.

Jak dospět od záměru revitalizace centra obce či města k jeho realizaci? Starostka obce Bukovany Ing. Ivana Vančurová a místostarosta města Velká Bystřice Mgr. Ivo Slavotínek se podělí o své zkušenosti. Samozřejmě se počítá s vašimi dotazy.

Sborwitz Architekti obdrželi cenu Rudolfa Eitelbergera za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a na Olomoucku. V roce 2011 získali ocenění Stavba roku Olomouckého kraje za rekonstrukci Náměstí ve Velké Bystřici.

Projekt Dialogů s historií je pásmem přednášek určených široké veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům: ať soukromým, nebo zástupcům obecní či městské samosprávy, developerům. Je to především sdělení architekta – nejen jako jednotlivce nebo jednoho studia, ale informací od architektů jako celku směrem ke společnosti.
Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy mezi objekty. Na rozdíl od společnosti, kde dochází k pohybu lidí a k proměnlivosti složení lidí, kteří spolu sdílí společný prostor, objekty své místo nezmění a zůstávají, jsou stavěny na minimálně sto let a déle a prostory, které jsou jimi definovány - vnitřní i vnější, ovlivňují vědomé i podvědomé chování a myšlení příštích generací.
Domy a objekty mohou propojovat prostory, vytvářet příjemné, laskavé prostředí pro pobyt a mohou také vytvářet bariery a místa, kde se člověk netouží zdržovat. Proto každá intervence, zásah do stávajících podmínek by měl být citlivý, navržený odpovědně s ohledem na vazby a vztahy, které mění. Věřím, že to nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl by být veden dialog s historií s vědomím, že to je odkaz do budoucnosti.
Na každou přednášku je pozván host - činný architekt, teoretik, popularizátor architektury - a představí stavění ze svého úhlu pohledu. Publikum se tak seznámí s tím, co je obsah práce architekta, co od něho chtít a cílem je, aby bylo samo poučeno, protože bez dobrého zadání není dobré řešení. A architekt bez poučeného investora je bezmocný.
Pozvání do projektu přijali mladí architekti i známé osobnosti, např.: Adam Gebrian, prof. Rostislav Švácha, Projektil architekti, atelier K2, Michal Fišer, AA atelier Ladislava Lábuse, FAM architekti a další… Přednášky probíhaly v Klatovech, v Karlových Varech, v Prachaticích, v Brně, v Praze Řeporyjích a v budoucnu se postupně přesunou i na další místa České republiky.
V roce 2016 byly Dialogy s historií nominovány na Českou cenu za architekturu v kategorii Výjimečný počin.

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

Jitka a Květa Válovy