Úvodní stránka » Creative Bubec » Cesta k obrazu - stlučte si rám a namalujte obraz

Cesta k obrazu - stlučte si rám a namalujte obraz

Stlučte si rám a namalujte obraz. Zní to jednoduše, ale je za tím hodně práce. Naučíte si stlouct blindrám a připravit plátno pro malbu. Také se vrhnete na zpracování reálného světa, pomocí studií jak kresebných tak za použití barev. Na nich si vysvětlíme základy kresby a malby a také pravidla kompozice a perspektivy. Poté se přesuneme do světa barev, kde si vyzkoušíme různé malířské techniky a styly. Budeme se také věnovat funkci barvy v obraze, jejím významům a použití. Inspiraci budeme hledat v dějinách umění, ale také všude kolem nás. Po celou dobu se budeme snažit o hledání vlastní malířské cesty a rozvíjení fantazie.

Za kolik: jednorázové zaplacení celého kurzu: student 3700 (195 za lekci), dospělý 4000 (211 za lekci). Cena jedné lekce 300 Kč. V ceně je i materiál pro jednu osobu na obraz, včetně rámu, plátna a akrylových barev.

Kdy: 17:30 do 20:00, kurz trvá 2 hodiny, začátek je individuální. Kurz probíhá každé úterý

Pro koho: pro věkovou skupinu 13 - 99 let.

S kým: Kurz povede malířka MgA. Kristýna Šraierová

Kde: malý ateliér ve studiu BUBEC. Tělovýchovná 748, Praha 5- Řeporyje

Co s sebou? V ceně je materiál, ale donést si můžete svůj hrneček na kávu!

Jak se přihlásit? Pro více informací a přihlášení do kurzů kontaktujte Kristinu Němcovou: kristina@bubec.cz, tel. číslo: 605276243.

Info o Kristýně:

Jsem čerstvá absolventka ateliéru malby na Fakultě umění a designu v Plzni. Poslední tři roky během magisterského studia jsem se věnovala učení výtvarných kurzů dětí ale i dospělých. Ráda předávám své zkušenosti žákům a rozšiřuji jejich obzory ohledně malby či kresby. Kromě nových technik hodiny propojuji s dějinami umění a vysvětlováním pojmů z oboru. Věnovala jsem se taktéž galerijní animaci, kdy umění je zprostředkováno prostřednictvím zážitku, tvořivé činnosti a diskuse. Baví mě rozvíjet myšlení

studentů ohledně umění, podporovat je v utváření názorů a interpretací a to i v jejich vlastních dílech. . Působila jsem také v projektu Kreativní partnerství Praha na Základní škole Eden, kde jsme se snažili zbourat hranice klasického frontálního učení a podávali tak látku češtiny, dějepisu aj. pomocí výtvarného umění. Baví mě nejenom látku předávat žákům, ale také od nich přijímat a učit se od nich. Naplňuje mě učení a inspiruje i v mé

vlastní tvorbě. Hlavním a nejbližším tématem v mé tvorbě je člověk. Vedle lidské

skořápky se věnuji i její neoddělitelné části - duši a jejím emocím. V obrazech kladu důraz na práci s barvou a světlem. Prostřednictvím malby hledám formu, kterou bych mohla vyjádřit pocity, názory či myšlenky své či jiných lidí.

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

Jitka a Květa Válovy