Úvodní stránka » studio BUBEC » BUBEC o. p. s. pořádá ART SAFARI 29

Výzva umělcům:

k podání přihlášek na účast v letošních workshopech a výstavě pořádané Studiem Bubec, Tělovýchovná 748, Praha 5, ve dnech 1. – 12. 6. 2015.

Práce budou prezentovány na akci  Art Safari 29 od 13. - 14. 6. 2015.

Na jaře proběhne rekonstrukce velkého Studia Bubec a proto se akce uskuteční na sousedním území Zahrady Bubec, 200m od studia. Vybraní autoři mohou v průběhu workshopu využívat prostor Zahrady a dostupných nástrojů Studia Bubec nebo zde vystavit již hotová díla. Nabízíme spolupráci při instalaci případně svozu, účast autorů během instalace je však nezbytná (noční hlídání děl bude zajištěno).

Vzhledem k venkovnímu zaměření akce uvítáme díla, která mohou reflektovat zdejší lokalitu přírodní památky Dalejského profilu navazující na Prokopské údolí – na které je výhled ze Zahrady Bubec, na Řeporyjském náměstí začíná naučná stezka – nebo se jinak vztahují k pravěké historii – geologické a paleontologické nálezy tamtéž. Letošní akce je rovněž spojena s happeningem a dílnou pro děti Lovci mamutů a dalším doprovodným programem.

Přihlášky (CV s kontaktními údaji) a návrhy ve formě stručného popisu a doprovodného vizuálního materiálu posílejte buď v elektronické podobě Ivaně Hanzlíkové na e-mail: hanzlikova@bubec.cz nebo poštou na adresu: Bubec o. p. s., Radouňova 1, 155 00 Praha 5.                  

Umělecká rada Studia Bubec pracuje ve složení: Tomáš Bambušek, Michal Fischer, Ivana Hanzlíková, Michal Novotný, Martin Pertl, Čestmír Suška, Daniel Suška a Diana Winklerová

Za o. p. s. Bubec

Ivana Hanzlíková a Čestmír Suška

 

23. 2. 2015    

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

Jitka a Květa Válovy